Forbrukslån eller kredittkort?

Mange lurer på om kredittkort kan benyttes som forbrukslån. Dette kan virke som en enkel løsning, men det er grunner til at man vanligvis ikke ønsker å velge denne løsningen hvis man ønsker å benytte seg av et forbrukslån. I hovedsak vil et kredittkort være en del dyrere enn et forbrukslån nesten uansett hvilke betingelser man får på forbrukslånet.

Grunnen til det er at kredittkort ikke er ment for å benyttes på denne måten. Man har en kredittgrense på kredittkortet, men hensikten med den er at man skal kunne benytte kortet til det man er forhåndsgodkjent for, og i tillegg at man kan utsette en betaling om man ønsker det.

For at man skal ha denne muligheten med et kredittkort, så har man bestemt en kostnad. Denne kostnaden er høyere enn når man tilbyr forbrukslån fordi man har flere kostnader når man tilbyr kredittkort enn om man tilbyr forbrukslån. Blant annet har man avtaler om rabatter i forbindelse med kredittkort, og det koster å ha noen ansatt for å fremforhandle denne typen avtaler.

 

Når man tilbyr forbrukslån, så er prosessen for å tilby denne typen lån strømlinjeformet slik at tilbyderne kan få tilbudt så lav rente som mulig slik at man velger dem fremfor konkurrenten. Når det gjelder kredittkort, så er strategien annerledes da det er en fordel for kundene at man har fordeler ved å bruke et kredittkort. Derfor bruker man tid og penger på å komme frem til avtaler som gjør at man har en fordel fremfor en konkurrent.

Priser på forbrukslån og kredittkort

Prisene på forbrukslån og kredittkort er ganske forskjellige, og det med god grunn. Når man søker om et forbrukslån, så kan man få tilbudt alt mellom 8% rente til 19% rente, og noen ganger vil renten være enda høyere. Hvilken rente man får er avhengig av hvilken type forbrukslån man benytter seg av. Det finnes flere kategorier av tilbydere av forbrukslån, og noen av disse vil ha dårligere betingelser enn kredittkort.

De dette gjelder er de fleste tilbydere av mikrolån eller såkalte sms-lån. Disse tilbyderne tilbyr forholdsvis lave beløp med korte tilbakebetalingstider og prisene er satt i forhold til at de som ber om denne typen lån ønsker penger utbetalt på dagen. Utover dette har man tilbydere av smålån med beløp på inntil ca 40000kr og nedbetalingstider på inntil 7 år og ordinære forbrukslån på inntil 600000kr og 15år.

Hensikten med kredittkort

Når man benytter seg av en kredittgrense på et kredittkort over lengre tid, så er prisen forholdsvis høy. Det betyr at hvis man benytter seg av denne løsningen som et forbrukslån, så betaler man mer enn man ville gjort ved å benytte et forbrukslån.

Hensikten med et kredittkort er at man har en mulighet til å betale forskjellige småutgifter og få fakturaen en gang i måneden. Opprinnelig oppstod dette ved at grunnleggeren av Discovery dukket opp på en restaurant hvor han hadde vært tidligere uten lommeboken sin. Han ba dem sende faktura for utgiftene sine ved å tilby dem visittkortet sitt.

Dette ble videreutviklet til det vi i dag kjenner som kredittkort. Dette ble så et konsept som man tilbød til forretningsreisende for å betale for reiser, opphold og mat mens man var på reise slik at man kunne få refundert utgiftene fra sine arbeidsgivere før man måtte betale fakturaen. Senere inkluderte man en kredittgrense som man kunne benytte dersom man ønsket å utsette betalingene. Da kunne man velge hvor mye man valgte å betale de neste månedene.