Blue Fevr

Fordi ingenting skal holde deg tilbake fra å leve livet du fortjener!

Trenger du veihjelp i å ta vare på din økonomi? Du er ikke den eneste som trenger hjelp fra tid til annen! Vi er finansielle eksperter som brenner for å hjelpe deg når du trenger det som mest. Vi er løsningsorienterte hjelpsomme mennesker som ønsker å gjøre det enklere å finne finansielle løsninger for deg.

Enten du trenger penger til en stor eller liten sak, vi vet at dette kan komme plutselig. Da er det viktig å holde hodet kaldt å finne løsninger. Derfor har vi skapt denne siden for deg. Vi gir deg løsningene du trenger.

Slik finner du det beste mikrolånet

Slik finner du det beste mikrolånet

Når man trenger å låne penger, så finnes det nesten like mange muligheter for hvordan man gjør det og hvilke betingelser man får som det finnes grunner til at man ønsker å låne penger. Ofte er det betingelser som bestemmer hvilken type lån man ønsker å benytte seg av, men det finnes også andre grunner. En av grunnene som gjør at mange velger å benytte seg av såkalte mikrolån, som også kalles SMS-lån, er at man trenger pengene raskt. Tidligere kunne man klare å finne tilbydere av SMS-lån som kunne utbetale pengene samme dag. I dag er dette fortsatt mulig i andre land, men i Norge har Finanstilsynet introdusert krav som gjør at det er vanskelig å få betalt ut et lån før på neste bankdag.

Selv om man ønsker pengene utbetalt så raskt som mulig, så er det lurt å sjekke betingelsene slik at man ikke betaler mer enn man behøver. Hvis man ikke sjekker hvilke betingelser man kan klare å få for et SMS-lån, så kan prisen bli vesentlig høyere enn man opprinnelig forestilte seg. Noen tilbydere kan ta betalt renter eller gebyrer som gjør at du kan få en effektiv rente på flere hundre prosent, så selv om beløpene er forholdsvis små, så kan det koste en del kroner dersom man velger feil tilbud. SMS-lån vil alltid være dyrere enn ordinære forbrukslån på grunn av høyere risiko, men sammenliknet med betingelser innenfor kategorien, så finnes det muligheter for å ikke betale altfor mye for lånet.

Hvilke typer forbrukslån kan man velge mellom

Det finnes flere typer forbrukslån man kan velge mellom. Det som bestemmer hvilken kategori man regner at en tilbyder befinner seg i er gjerne hvilke beløper de kan tilby til sine kunder. De laveste beløpene finner man hos tilbydere av såkalte mikrolån, eller SMS-lån. Her kan man i noen tilfeller velge beløper helt ned til 500 kr, og opp til omtrent 40000 kr. Nedbetalingstid på lån hos tilbydere av mikrolån, kan være fra 10 dager til inntil 2 år. I denne kategorien finner man de dyreste tilbyderne, og det kan være stor variasjon i betingelser mellom de forskjellige tilbyderne.

Smålån er også en del dyrere enn forbrukslån, men i denne kategorien er det mindre variasjon mellom tilbyderne, selv om noen skiller seg ut, så sjekk betingelsene. Disse kan tilby beløp på inntil 100000 kr med nedbetalingstid på inntil 7 år. Den største kategorien, hvor du også finner de beste tilbudene, er hos tilbydere av ordinære forbrukslån. Her kan du låne inntil så mye som 600000 kr, og du kan få nedbetalingstid på inntil 15 år. Du kan også få såkalte rammelån som ikke gir en spesifikk nedbetalingstid, men hvor man i stedet kan låne det man ønsker til en hver tid.

Har man andre prioriteringer enn pris

Det er ikke kun pris som gjelder når man skal bestemme hvilken type lån man ønsker å benytte seg av. For eksempel er det ofte at man kan få pengene raskere utbetalt som gjør at man velger å benytte seg av tilbydere av mikrolån eller SMS-lån.

Viktig å bruke tid for å finne det beste mikrolånet

Selv om man velger å benytte seg av mikrolån fordi man trenger pengene raskere enn man ellers ville fått dem, så er det viktig å sjekke betingelser hos flere tilbydere slik at man ikke betaler vesentlig mye mer enn man egentlig hadde tenkt. Hvis man benytter seg av feil tilbyder innen SMS-lån, så kan man ende opp med å betale tilbake over det dobbelte av det man lånte selv om man kun beholder pengene i noen få uker.

Forbrukslån eller kredittkort?

Forbrukslån eller kredittkort?

Mange lurer på om kredittkort kan benyttes som forbrukslån. Dette kan virke som en enkel løsning, men det er grunner til at man vanligvis ikke ønsker å velge denne løsningen hvis man ønsker å benytte seg av et forbrukslån. I hovedsak vil et kredittkort være en del dyrere enn et forbrukslån nesten uansett hvilke betingelser man får på forbrukslånet.

Grunnen til det er at kredittkort ikke er ment for å benyttes på denne måten. Man har en kredittgrense på kredittkortet, men hensikten med den er at man skal kunne benytte kortet til det man er forhåndsgodkjent for, og i tillegg at man kan utsette en betaling om man ønsker det.

For at man skal ha denne muligheten med et kredittkort, så har man bestemt en kostnad. Denne kostnaden er høyere enn når man tilbyr forbrukslån fordi man har flere kostnader når man tilbyr kredittkort enn om man tilbyr forbrukslån. Blant annet har man avtaler om rabatter i forbindelse med kredittkort, og det koster å ha noen ansatt for å fremforhandle denne typen avtaler.

 

Når man tilbyr forbrukslån, så er prosessen for å tilby denne typen lån strømlinjeformet slik at tilbyderne kan få tilbudt så lav rente som mulig slik at man velger dem fremfor konkurrenten. Når det gjelder kredittkort, så er strategien annerledes da det er en fordel for kundene at man har fordeler ved å bruke et kredittkort. Derfor bruker man tid og penger på å komme frem til avtaler som gjør at man har en fordel fremfor en konkurrent.

Priser på forbrukslån og kredittkort

Prisene på forbrukslån og kredittkort er ganske forskjellige, og det med god grunn. Når man søker om et forbrukslån, så kan man få tilbudt alt mellom 8% rente til 19% rente, og noen ganger vil renten være enda høyere. Hvilken rente man får er avhengig av hvilken type forbrukslån man benytter seg av. Det finnes flere kategorier av tilbydere av forbrukslån, og noen av disse vil ha dårligere betingelser enn kredittkort.

De dette gjelder er de fleste tilbydere av mikrolån eller såkalte sms-lån. Disse tilbyderne tilbyr forholdsvis lave beløp med korte tilbakebetalingstider og prisene er satt i forhold til at de som ber om denne typen lån ønsker penger utbetalt på dagen. Utover dette har man tilbydere av smålån med beløp på inntil ca 40000kr og nedbetalingstider på inntil 7 år og ordinære forbrukslån på inntil 600000kr og 15år.

Hensikten med kredittkort

Når man benytter seg av en kredittgrense på et kredittkort over lengre tid, så er prisen forholdsvis høy. Det betyr at hvis man benytter seg av denne løsningen som et forbrukslån, så betaler man mer enn man ville gjort ved å benytte et forbrukslån.

Hensikten med et kredittkort er at man har en mulighet til å betale forskjellige småutgifter og få fakturaen en gang i måneden. Opprinnelig oppstod dette ved at grunnleggeren av Discovery dukket opp på en restaurant hvor han hadde vært tidligere uten lommeboken sin. Han ba dem sende faktura for utgiftene sine ved å tilby dem visittkortet sitt.

Dette ble videreutviklet til det vi i dag kjenner som kredittkort. Dette ble så et konsept som man tilbød til forretningsreisende for å betale for reiser, opphold og mat mens man var på reise slik at man kunne få refundert utgiftene fra sine arbeidsgivere før man måtte betale fakturaen. Senere inkluderte man en kredittgrense som man kunne benytte dersom man ønsket å utsette betalingene. Da kunne man velge hvor mye man valgte å betale de neste månedene.

Contact Us

Det er lite i livet som lager så mye stress som penger gjør med folk. Men ikke la dette ødelegge gleden din i livet,  et lån fra Blue Fevr kan gi deg fred i hjerte og sinn. Vi vet at uforutsette hendelser kan skje, derfor er det viktig at du kontakter oss slik at vi kan hjelpe deg å forandre livet ditt.