Slik finner du det beste mikrolånet

Når man trenger å låne penger, så finnes det nesten like mange muligheter for hvordan man gjør det og hvilke betingelser man får som det finnes grunner til at man ønsker å låne penger. Ofte er det betingelser som bestemmer hvilken type lån man ønsker å benytte seg av, men det finnes også andre grunner. En av grunnene som gjør at mange velger å benytte seg av såkalte mikrolån, som også kalles SMS-lån, er at man trenger pengene raskt. Tidligere kunne man klare å finne tilbydere av SMS-lån som kunne utbetale pengene samme dag. I dag er dette fortsatt mulig i andre land, men i Norge har Finanstilsynet introdusert krav som gjør at det er vanskelig å få betalt ut et lån før på neste bankdag.

Selv om man ønsker pengene utbetalt så raskt som mulig, så er det lurt å sjekke betingelsene slik at man ikke betaler mer enn man behøver. Hvis man ikke sjekker hvilke betingelser man kan klare å få for et SMS-lån, så kan prisen bli vesentlig høyere enn man opprinnelig forestilte seg. Noen tilbydere kan ta betalt renter eller gebyrer som gjør at du kan få en effektiv rente på flere hundre prosent, så selv om beløpene er forholdsvis små, så kan det koste en del kroner dersom man velger feil tilbud. SMS-lån vil alltid være dyrere enn ordinære forbrukslån på grunn av høyere risiko, men sammenliknet med betingelser innenfor kategorien, så finnes det muligheter for å ikke betale altfor mye for lånet.

Hvilke typer forbrukslån kan man velge mellom

Det finnes flere typer forbrukslån man kan velge mellom. Det som bestemmer hvilken kategori man regner at en tilbyder befinner seg i er gjerne hvilke beløper de kan tilby til sine kunder. De laveste beløpene finner man hos tilbydere av såkalte mikrolån, eller SMS-lån. Her kan man i noen tilfeller velge beløper helt ned til 500 kr, og opp til omtrent 40000 kr. Nedbetalingstid på lån hos tilbydere av mikrolån, kan være fra 10 dager til inntil 2 år. I denne kategorien finner man de dyreste tilbyderne, og det kan være stor variasjon i betingelser mellom de forskjellige tilbyderne.

Smålån er også en del dyrere enn forbrukslån, men i denne kategorien er det mindre variasjon mellom tilbyderne, selv om noen skiller seg ut, så sjekk betingelsene. Disse kan tilby beløp på inntil 100000 kr med nedbetalingstid på inntil 7 år. Den største kategorien, hvor du også finner de beste tilbudene, er hos tilbydere av ordinære forbrukslån. Her kan du låne inntil så mye som 600000 kr, og du kan få nedbetalingstid på inntil 15 år. Du kan også få såkalte rammelån som ikke gir en spesifikk nedbetalingstid, men hvor man i stedet kan låne det man ønsker til en hver tid.

Har man andre prioriteringer enn pris

Det er ikke kun pris som gjelder når man skal bestemme hvilken type lån man ønsker å benytte seg av. For eksempel er det ofte at man kan få pengene raskere utbetalt som gjør at man velger å benytte seg av tilbydere av mikrolån eller SMS-lån.

Viktig å bruke tid for å finne det beste mikrolånet

Selv om man velger å benytte seg av mikrolån fordi man trenger pengene raskere enn man ellers ville fått dem, så er det viktig å sjekke betingelser hos flere tilbydere slik at man ikke betaler vesentlig mye mer enn man egentlig hadde tenkt. Hvis man benytter seg av feil tilbyder innen SMS-lån, så kan man ende opp med å betale tilbake over det dobbelte av det man lånte selv om man kun beholder pengene i noen få uker.